👉 Záruka bezpečného odoslania a reklamácií bez debát 👈

Povinné informácie a odkazy ÚKZÚZ

Subjekt plní povinnosť registrácie na rastlinolekárske účely, a to bez výnimky, platnú pre internetových predajcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, podliehajúcich fytosanitárnej regulácii. Súčasne plní povinnosť opatrovať regulované komodity pri internetovom obchodovaní (zmluvy uzavreté na diaľku) fytosanitárnym pasom, a to aj v prípade dodávok týchto komodít konečným užívateľom. Tieto povinnosti vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodlivým organizmom rastlín, ktoré nadobúda účinnosť 14.12.2019.

Registračné číslo pre DMP Group sro je: SK-1650

Viac informácií nájdete na týchto odkazoch:

Internetové stránky ÚKZÚZ nájdete na:
ÚKZÚZ | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Nariadenie 2016/2031 nájdete na:
Legislatíva EÚ | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Fytosanitárny režim nájdete na:
Fytosanitárny režim | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Dovoz do EÚ (dovoz z tretích krajín) nájdete na:
Dovoz z tretích krajín | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Čo hľadáte?

Košík