👉 Záruka bezpečného odoslania a reklamácií bez debát 👈

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate správcovi:
DMP Group sro, IČO 09772618, adresa Braunerova 514/1, Praha 8, 18000, Česká republika (ďalej "Správca").

Vaše osobné údaje budeme na základe tohto súhlasu spracovávať iba za účelom zasielania marketingových oznámení ako sú newslettery, pozvánky na akcie a udalosti, ktoré organizujeme alebo Vás informovať o dianí v oblastiach, ktorých sa naša činnosť týka.

Na naše marketingové účely budeme spracovávať vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, prípadne poštovú adresu a telefonický kontakt.

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou spoločností, ktoré spracovávajú naše údaje:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin, Ireland a spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

ECOMAIL.SK, sro Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00
IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943

Naše webové stránky ďalej využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, as Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, as

Správca týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje, že:

osobné údaje budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

dôvodom poskytnutia osobných údajov je Váš záujem o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu / môže dôjsť k automatizovanému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o zamestnanie, ak bude Subjekt údajov u Správcu evidovaný ako neúspešný uchádzač,

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám,

Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Čo hľadáte?

Košík